Rødt, rødt, rødt.

Skal man da kjøpe? Det er i hvert fall beynt å bli fristende å laste opp litt mer. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til gjeldskrisen i Europa og USA. USA jobber med en langsiktig plan for sin gjeld, mens i Europa er fokuset på Italia som har den største statsgjelden i eurosonen. Og sist, men ikke minst kommer stresstestene av europeiske banker etter hvert. Usikkerheten er stor og mange flykter aksjemarkedet.

Oslo Børs har fallt fra nesten 430 til 406 på kort tid og det åpner for nye innganger, forutsatt at man har tro på at man kan bunne ut rundt 405 som man har gjort tidligere. Jeg synes aksjer som Aker Soloution, Norsk Hydro, Subsea 7, Yara og kanskje også DNB Nor ser interessant ut. Sistnevnte leverer knallsterke kvartallstall, men faller sammen med totalmarkedet. Når man får oversikt over situasjonen som nå råder, kan DNB komme veldig sterkt som følge av resultatene. Nå overskygger makrobildet selskapsspesifikke resultater og nyheter.

Hva tror dere?

This entry was posted in Aksjenyheter and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Rødt, rødt, rødt.

  1. Pingback: Resultatsesongen i gang | Aksjehandleren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>