Panoro Energy og REC

 Panoro Energy og RECJeg har vært long over lenger tid nå. Jeg sitter med EMGS i et snitt på 14,05 og Subsea 7 fra 111,00. Det betyr at jeg har at avkastningen er henholdsvis 16% og hele 26%. Det er flott at langsiktighet betaler seg i noen tilfeller. Markedet ser ut til å trave ufortrødent videre og nærmer seg årshøye igjen. Det pågår fortsatt diskusjoner i Europa om gjeldsbelastningen, men uttalelser fra Italia og Spania roer i hvert fall rentene. Hellas har vel mange avskrevet for en tid tilbake og at de søkte to års utsettelse igjen førte ikke med seg mer en lett skuldertrekning fra markedet.

Jeg leter nå etter nye selskaper å investere i og mener å ha funnet to foreløpig. Markedet har jo gått en del og da bør jeg finne selskaper som ikke nødvendigvis har fått med seg denne eller som trigges av vesentlig andre faktorer enn generell børsoppgang.

REC holder på å rydde i porteføljen sin.  Panoro Energy og RECDe slo tidligere denne uken sitt datterselskap, som de har subsidiert en stund, konkurs. REC Wafer Norway har en betydelig gjeld å betale og det vil være støy rundt denne konkursen en stund, likevel mener jeg fra et investorperspektiv at dette kan gi muligheter til å rendyrke selskapet. De har også vært gjennom en støyfull emisjon som nå nærmest er ferdigstilt. Jeg tror at REC-aksjen vil kunne vise bedre takter framover og ryddingen i Q1 og Q2, denne konkursen og de friske pengene fra emisjonen, vil gi utslag når vi nærmer oss slutten av året. Jeg forventer en margin og resultatforbedring i selskapet fram mot årsslutt. REC kjøpt på 1,963.

 Panoro Energy og RECDet andre selskapet jeg har kjøpt aksjer i er Panoro Energy. Ja, gassprisene er lave. Ja, det er risiko for tørre og tomme brønner. Ja, de la fram et kvartalstall som ikke innbyr til et fantastisk utbytte. Likevel er det etter min mening et spennende leteprogram blant annet utenfor kysten av Brasil. Her er det i gang et godt gassfelt allerede som har hatt et veldig godt Q2 på grunn av gassprisen i området. I tillegg er det i gang fra juli et leteprogram etter lettolje som medfører store gevinster, men også risiko. De har også tilgang på flere områder som ennå ikke er vurdert i gang satt ennå eller funnet fraktløsning av gassen. Panoros ressurser i Vest-Afrika er også interessante ettersom fracking og flowtesting er i gang på felt i Kongo. De første vurderingene har ført med seg en dobling av estimatet av reservene. Her vil det utover høsten settes i gang et pilotprogram med EM-testing. Jeg kan komme tilbake til flere av områdene, men det ser ut til at selskapet har flere potensielle områder under utvikling og gjør at selskapet ikke er så sårbart som mange mindre selskaper. Aksjekursen i mange slike selskPanoro logo Panoro Energy og RECaper er avhengig av én brønn eller ett felt, mens Panoro ser ut til å kunne ha flere områder med kommersielt potensialet. For mer informasjon kan dere ta en titt på selskapets Q2-framvisning. Panoro Energy kjøpt på 3,42.

This entry was posted in Aksjehandler and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Panoro Energy og REC

  1. Pingback: Kjøper mer i REC + status | Aksjehandleren

  2. Pingback: REC… | Aksjehandleren

  3. Pingback: Fortsatt oppgang? | Aksjehandleren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>