Markedet er vinglete, men ikke urovekkende. Det er viktig i et slikt marked å plukke vinnere og jeg er jo som dere ser godt eksponert i oljeservice. Bare innen EM har jeg to, EMGS og Dolphin. Jeg tror at EMGS kommer til å stige spm følge av økt oppmerksomhet rundt teknologien og ikke minst uttalelsene i Q1-rapporten om at kapitalmarkedsdagen den 19. september vil bli brukt til å presentere ny teknologi som vil styrke markedsadgangen til selskapet vesentlig.

I dag kom det også melding fra SEB Enskilda at de forventer en reprising av Dolphin med bakgrunn blant annet i de sterke kvartalstallene som ble lagt fram i forrige uke. Jeg argumenterte for inngang i selskapet med kvartalstallene og vurderte å gå ut med 4-5%. Nå avventer jeg fordi selskapet leverte gode tall og forventer vekst framover. Det var også lurt for nå er avkastningen nærmere 10%. Likevel er det ikke gevinst før man realiserer og jeg mener vi nærmer oss et par røde dager.

Jeg vurderer fortsatt å ta gevinst i Subsea 7 fortløpende.

Posted in Aksjenyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Q2 Dolphin Group

fleet polar duchess Q2 Dolphin GroupDa er Dolphin Groups Q2-rapport lagt fram og jeg synes dette er bra. Det kunne vært bedre, men selskapet tjener penger. Mye penger og det er den viktigste faktoren for at jeg investerte i dette selskapet før tallene. De sier at de med suksess har kommet inn i 3D-markedet og varsler at de utvider kapasiteten med et nytt fartøy som de allerede nærmest har kontrakter til gjennom en backlog på 132 mill. USD. Dette er bra ettersom omsetningen totalt i selskapet for Q2 er på 50 mill. På et år har omsetningen i Q2 økt fra 24,1 mill til 50 mill, altså en dobling.

Når det gjelder guidingen viser de til en prissetting som er i “high-end of our guided range”. De ser at sterk backlog vil også gjøre at de kommer sterkere ut fram mot 2013 ettersom aktiviteten minst vil være på 2012-nivå. Aksjekursen er jeg dog spent på. Mange kan ha kjøpt på forventninger om et godt resultat og selger igjen når resultatet er lagt fram, mens andre er langsiktige i dette og ser at Dolphin Group vil fortsette å vokse. Det kan komme press på aksjekursen utover dagen, men resultatet er godt og det hadde vært riktig med en bounce etter å ha offentliggjort første kvartal der de tjener godt med penger.

Her er Dolphin presentasjon av Q2.

Posted in Aksjenyheter | Tagged , , | Leave a comment

Ny aksje i poreføljen

logo top Ny aksje i poreføljenDa er det enda en nykommer i porteføljen. Jeg bygger nå en portefølje som jeg vil ha over litt tid, men denne aksjen kjøper jeg på grunn av hendelser i morgen allerede. Dolphin Group er et selskap som består av to: Dolphin Geophysical og Dolphin Interconnect Solutions. Det siste selskapet jobber med kommunikasjonssystemer mellom PC’er og har levert systemer til en rekke store selskaper internasjonalt.

Det er det første som etter min mening er interessant. De driver med både 2D og 3D-leting etter petroleum og har gjennom noen kvartaler vesentlig økt omsetning og resultat. De har også gjennom siste kvartal varslet om flere inngåtte kontrakter, også med store selskaper. Jeg mener at dette vil bli synlig i kvartalstallene som kommer i morgen kl 0800. Det er skjelden jeg tar en risiko, som det alltid er, å sitte over tall, men jeg tror selskapet er solid og vil vise ytterliggere vekst i morgen. Dolphin Group kjøpt på 4,97.

Markedet for øvrig er ned en halv prosent, men vi har akkurat vært oppe og satt en årsbeste og jeg er ikke videre bekymret. Det kan selvsagt by på gevinstsikring for de som var med gjennom sommeren. Vurderer gevinstsikring selv, spesielt i Subsea 7 der jeg sitter med 25% avkastning.

Posted in Aksjehandler | Tagged , , , | Leave a comment

Kontrakt EMGS

Da melder også en av mine klare favoritter på Oslo Børs, EMGS om en kontrakt med et større internasjonalt oljeselskap. Omfanget er 20 millioner dollar. Lite i forhold til selskapets størrelse, men EMGS vet å synliggjøre sine nye kontrakter. Det positive i dette er at det er i Brunei, et område som de er i ferd med å få skikkelig feste som en aktør. Dette er positivt og markedet reagerer med å sende aksjen til 17 blank.

Jeg vil minne om at kapitalmarkedsdagen i september blir brukt til å presentere ny teknologi som dramatisk vil forbedre markedspotensialet i selskapet. Jeg regner med at presentasjonen av Q2 den 23. august kan komme til å brukes til å si noe mer om dette. Kan vi vente oss guiding opp også? Vi får se, men vær også forsiktig. EMGS har en stygg uvane å falle av noe etter presentasjon av gode kvartalstall.

 Kontrakt EMGS

Posted in Aksjenyheter | Tagged | Leave a comment

Panoro Energy og REC

 Panoro Energy og RECJeg har vært long over lenger tid nå. Jeg sitter med EMGS i et snitt på 14,05 og Subsea 7 fra 111,00. Det betyr at jeg har at avkastningen er henholdsvis 16% og hele 26%. Det er flott at langsiktighet betaler seg i noen tilfeller. Markedet ser ut til å trave ufortrødent videre og nærmer seg årshøye igjen. Det pågår fortsatt diskusjoner i Europa om gjeldsbelastningen, men uttalelser fra Italia og Spania roer i hvert fall rentene. Hellas har vel mange avskrevet for en tid tilbake og at de søkte to års utsettelse igjen førte ikke med seg mer en lett skuldertrekning fra markedet.

Jeg leter nå etter nye selskaper å investere i og mener å ha funnet to foreløpig. Markedet har jo gått en del og da bør jeg finne selskaper som ikke nødvendigvis har fått med seg denne eller som trigges av vesentlig andre faktorer enn generell børsoppgang.

REC holder på å rydde i porteføljen sin.  Panoro Energy og RECDe slo tidligere denne uken sitt datterselskap, som de har subsidiert en stund, konkurs. REC Wafer Norway har en betydelig gjeld å betale og det vil være støy rundt denne konkursen en stund, likevel mener jeg fra et investorperspektiv at dette kan gi muligheter til å rendyrke selskapet. De har også vært gjennom en støyfull emisjon som nå nærmest er ferdigstilt. Jeg tror at REC-aksjen vil kunne vise bedre takter framover og ryddingen i Q1 og Q2, denne konkursen og de friske pengene fra emisjonen, vil gi utslag når vi nærmer oss slutten av året. Jeg forventer en margin og resultatforbedring i selskapet fram mot årsslutt. REC kjøpt på 1,963.

 Panoro Energy og RECDet andre selskapet jeg har kjøpt aksjer i er Panoro Energy. Ja, gassprisene er lave. Ja, det er risiko for tørre og tomme brønner. Ja, de la fram et kvartalstall som ikke innbyr til et fantastisk utbytte. Likevel er det etter min mening et spennende leteprogram blant annet utenfor kysten av Brasil. Her er det i gang et godt gassfelt allerede som har hatt et veldig godt Q2 på grunn av gassprisen i området. I tillegg er det i gang fra juli et leteprogram etter lettolje som medfører store gevinster, men også risiko. De har også tilgang på flere områder som ennå ikke er vurdert i gang satt ennå eller funnet fraktløsning av gassen. Panoros ressurser i Vest-Afrika er også interessante ettersom fracking og flowtesting er i gang på felt i Kongo. De første vurderingene har ført med seg en dobling av estimatet av reservene. Her vil det utover høsten settes i gang et pilotprogram med EM-testing. Jeg kan komme tilbake til flere av områdene, men det ser ut til at selskapet har flere potensielle områder under utvikling og gjør at selskapet ikke er så sårbart som mange mindre selskaper. Aksjekursen i mange slike selskPanoro logo Panoro Energy og RECaper er avhengig av én brønn eller ett felt, mens Panoro ser ut til å kunne ha flere områder med kommersielt potensialet. For mer informasjon kan dere ta en titt på selskapets Q2-framvisning. Panoro Energy kjøpt på 3,42.

Posted in Aksjehandler | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Deutchland, Deutchland über alles…

 Deutchland, Deutchland über alles...Det er gjennomført betydelig møtevirksomhet på toppnivå i EU. Det er også mye kaffe og wienerbrød framover for EU-lederne. Kort oppsummert har presset fra Spania, og Italia vesentlig tyngre enn bare fra Hellas. Frankrikes regimeskifte stiller seg også på siden som argumenterer for investeinger for vekst og ikke bare innstramminger. Presset har ført til at Merkel er på glid. I går ble det klart at finansinstitusjoner kan låne direkte fra EUs krisefond uten at det må gå via statens gjeldsbelastning. Dette er veldig positivt fordi bankene nå i større grad står på egne bein både for muligheter og ansvar. Dette er første steg på vei mot en europeisk bankunion. Derfor kommer børsen til å gå opp og statsrentene for spesielt Italia og Spania gå ned.

Jeg benyttet muligheten i går på å snitte ned i EMGS fordi jeg mener fortsatt det er betydelig oppside og gode triggere utover høsten. Det vil bli gjennomført nye runder utover høsten for leverandører av leteteknologi. I tillegg repeterer jeg at EMGS-sjefen signaliserer at de lanserer ny teknologi som vil endre markedssituasjonen betydelig. Jeg har også vært åpen på at man må tåle svingninger i aksjen for å kunne sitte der. Da får man heller bruke nedgangen på å snitte ned. Mitt nye snitt er 14,20 og er ikke veldig bekymret for kursutviklingen.

Oljeprisen har gjort en dipp og oljeservice er dratt med ned. Jeg ser også at store aktører posisjonerer seg for ytterliggere prisfall, likevel priser markedet inn framtiden og jeg mener det kan argumenteres for at noe ytterliggere nedgang er priset inn. Derfor synes jeg at en eventuell nedgang på børsen kan brukes til å kjøpe aksjer i oljeservice. Jeg var kanskje litt tidlig ute, men jeg kjøpte Subsea i går til snitt 111,00. Ordrereserven i selskapet er stor og ikke minst ligger det til rette for at selskapet også øker sitt utbytte framover. Begge investeringene er langsiktige.

Oslo Børs er i skrivende stund kommet over 400. Altså er ikke dette nivået like vanskelig å komme gjennom som sist, da vi vel brukte fem forsøk for å bryte motstanden.

Posted in Aksjehandler | Tagged , , , , , , , | Leave a comment