Kjøpt REC

firstsolar Kjøpt RECDa har jeg kjøpt en post REC aksjer. SL 8,00 kroner. De faller en del i dag og jeg ser på det som en kjøpsmulighet. Jeg vil minne om kvartalsrapporten som var meget sterk. Der ryddet de opp en del løse tråder, tok avskrivinger og gjorde grep for et mer oversiktelig selskap. Aksjen steg bra i etterkant av rapporten, men de siste ukers fall har satt REC tilbake til en slags bunn i nærheten av 7,50/8,00. Aksjen ser ut til å ha snudd opp for fjerde gang på halvannen måned. Jeg kjøper posten for å sitte på litt lengre sikt og ser etter 11-12 kroner.

Jeg synes det ser ut til å være rom for mer oppgang og S&P ser ut til å etablere seg over 1200 poeng. Det er solid, selv om det er et shaky marked. Jeg sitter med en svært spredt portefølje. PGS, SUBC, YAR, EMGS, DNB, NHY, RCL. Noen opp og noen ned, men totalt ned ca 5% på de åpne posisjonene.

This entry was posted in Aksjehandler and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>