Jobbtall og høydeskrekk..

 Jobbtall og høydeskrekk..Da kom jobbtallene i dag og de var bra. Det bare underbygger hypotesen om at arbeidstallene stadig blir bedre. Det er i hvert fall anslått at 325 000 flere er sysselsatt i privat sektor nå enn i forrige måned. Tallene har vært positive i lengre tid og mens andre tall varierer, finner man en stabilitet i arbeidstallene som også er en veldig viktig pekepinn på hvordan økonomien utviller seg. Jeg ser fram i mot morgendagens arbeidstall og tror disse vil fortsatt vise en positiv utvikling. Likevel: Børsen steg godt på beskjeden, men er handlet ned igjen nå. ADP-tallene er en pekepinn på arbeidsrapporten som kommer i morgen og et så godt tall i dag gjør at forventningene til rapporten i morgen, med ett ble vesentlig høyere. Altså blir terskelen for å imponere markedet mye større og dermed kan oppsiden være vanskelig å spille på…

 Jobbtall og høydeskrekk..Det er varslet et nytt møte mellom Sarkozy og Merkel i løpet av søndag. Det er jo alltid knyttet spenning til disse møtene og de gir oftere positive signaler til markedet enn det motsatte. De repeterer de politiske ønskene. Likevel er det ikke veldig mange tiltak som er igjen i forhold til å løse eurokrisen. Spesielt to, pengetrykking og euroobligasjon, har likevel ikke vært aktuelt til nå. I dag steg også den franske tiåringen. Altså beregnes det større usikkerhet knyttet til de franske obligasjoner. Likevel var dette marginalt. Den franske AAA-ratingen varsles å være i fare.

Jeg ser med litt frykt på 395-400 nivået i denne omgang. Jeg har liten tro på at vi kommer til å blåse gjennom uten å gjøre et par forsøk. Jeg vil sitte til over arbeidstallene og kanskje over toppmøtet i helga, men jeg har respekt for dette nivået. Vi har steget fra 360 – 390 i løpet av en halv måned så jeg forventer en korreksjon i løpet av ei uke eller to. Samtidig ser vi også vekst i volumet etter meget tynt i jula. Det er vanskelig å spå utviklingen framover noen uker, men arbeider ut fra denne strategien foreløpig.

This entry was posted in Aksjenyheter and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>