Godt Nytt år! Eller blir det?

 Godt Nytt år! Eller blir det?Ja, det blir i hvert fall et år med fantastiske muligheter, som alltid. Men hvilke raketter bare fortsetter oppover og hvilke står igjen på bakken uten tenning, får vi vel ikke vite før neste nyttår? Når vi ser et år tilbake i inngangen på dette året og leser spådommene, også her på bloggen, er det i hvert all sikkert at mange har tatt feil. Forutså noen:

  • Yara ned ca 100 kroner?
  • REC fra nesten 20 til 3,50?
  • Seadrill på akkurat det samme som i inngangen til året?
  • RCL nesten halvert?

Flere eksempler i hvert fall på at det er vanskelig å forutse et år fram i tid. Neste dag er vanskelig nok for de fleste. Lærdommen er i hvert fall at man alltid må være åpen for at det kan komme signaler som gjør at man må endre syn på marked og enkeltaksjer fra tid til annen. REC er et slikt eksempel der jeg i inngangen til året var relativt positiv, men guiding fra REC og solsektoren generelt har gjort sitt til at jeg har holdt meg unna ei god stund. Med rette. RCL er et annet der cruisesektoren ble påvirket av nedadgående kjøpekraft, stigende oljepris og uro i Verden generelt. Selskapet har brukt stort sett hele 2011 på å nesten halvere seg. Nå er jeg meget positiv til utviklingen i selskapet og i markedet generelt. Sitter med 18% gevinst fra 129,90.

Skal man oppsummere børsåret 2011 så må det dreie seg om alle andre hendelser enn de selskapsspesifikke. Jordskjelv i Japan, den Arabiske Våren med borgerkrig i Libya, budsjettdebattene i USA og ikke minst EU-toppenes møtevirksomhet for å sikre pengeflyten i en rekke land som ikke har husholdert med pengene sine gjennom lang tid.

For 2012 vil det fortsatt være fokus på det store bildet. Gjeldssituasjonen i Europa er ikke bare borte fordi man har kjøpt seg mer tid. Likevel, som jeg har nevnt tidligere, Euro-landene har nok kraft til å løse dette i fellesskap og i tillegg har man for lengst oversteget et punkt der man har investert for mye i “potten” til at man kan la hånden gå. Jeg tror at 2012 vil by på flere steg nærmere løsningen for den europeiske gjelden. 2012 vil garantert by på intesive budsjettdebatter og alle andre debatter når valgåret i USA tar til. 2012 vil garantert by på overraskelser og konfliktene i Verden vil fortsatt påvirke børsene. Mitt håp er i hvert fall at markedsfokuset dreier seg i større grad om selskapene enn om alt annet.

Jeg holder fortsatt på mine fire selskaper som jeg har gjort en stund. RCL, Yara, Subsea 7 og EMGS. Det sistnevnte har jeg store forventninger til i forhold til årsrapporteringen og videre utvikling i året som ligger foran oss. Børsen har steget 1,2% i løpet av denne første handledagen og RCL drar på med nesten 4%.

Jeg vil oppdatere så ofte jeg har anledning, men innspurten med masteroppgaven og fullt arbeid, blir det begrenset med hva jeg har tid til. Følg med på facebook eller twitter så får dere også oppdateringene når de kommer icon smile Godt Nytt år! Eller blir det?

This entry was posted in Aksjenyheter and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>