Fortsatt tro på nedgang

Alcoa startet sesongen for resultater i går etter stengetid i USA. De la fram gode tall på omsetningsiden, men leverte et negativt resultat. For øvrig stort sett som forventet. Likevel er det guidingen som får blant annet Norsk Hydro til å stige fire prosent i dag. De forventer 7% stigning i markedene utover året. Norsk Hydro kunne vært et godt bet hadde jeg ikke hatt troen på at markedet vil selge av framover.

Det er fokus på politikken fortsatt. Merkel og Sarkozy benyttet møtet i går på å kjefte på og true Hellas for å komme ytterliggere på vei mot budsjettbalanse. De skisserte en ny traktat i løpet av mars. De kastet også frampå en såkalt tobin tax som altså er en avgift på finanstransaksjoner. Dette varslet den britiske statsministeren David Cameron veto mot, altså ble ideen skrinlagt samtidig som den ble lansert av de tyske og franske statslederne. Utover uka vil det bli fokus på auksjoner av spankske og italienske statsobligasjoner. Stiger rentene ytteliggere vil markedet fall av. Jeg tror i hvert fall uroen i gjeldskrisen vil blusse opp igjen når institusjonenebkommer i gang etter nyttår. Jeg sitter short i markedet og sitter rolig til tross for en god stigning i dag. Perspektivet er et par uker hvis det ikke skjer noe som gjør at strategien må revideres.

20120110 1045231 Fortsatt tro på nedgang

This entry was posted in Aksjenyheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>