EFSF – hva og hvorfor?

2574750071 efsf hails success bond sale aid ireland EFSF   hva og hvorfor?Det er mye snakk om en del begreper på denne bloggen og gjerne bruker jeg forkortelser for disse. I blant er det tickere, mens andre ganger kan det være organisasjoner eller makrotall som har en spesielt navn eller forkortelse. Jeg kommer til å prøve å forklare hva dette er og hvorfor jeg omtaler dette i noen poster framover. Denne gangen skal jeg forsøke å forklare hva EFSF er og står for.

EFSF, European Financial Stability Facility, er i bunn og grunn en bank som kan gi lån til medlemsstater i eurosonen som er i økonomiske vanskeligheter. Eurosonen omfatter 17 medlemsland av EU: Østerrike, Belgia, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, og Spania. EFSF ble dannet i mai 2010 med bakgrunn i gjeldskrisen som var under emning.

Lånene eller instrumentene som iverksettes for land som trenger ytterliggere finansiering, sikres av de andre medlemslandene. Nå nylig er altså EFSF utvidet med blant annet Slovakias stemmer til slutt. For å få tilgang til disse instrumentene skal også det internasjonale pengefondet, IMF, og EU-kommisjonen som skal inn og se gjennom de økonomiske forholdene i søkerlandet. Det kreves enstemmighet mellom institusjonene for å få gjennomslag for et slikt lån. Som regel er det koblet en rekke sparetiltak til lånet for å gi medlemslandet en mer bærekraftig økonomi.

EFSFs første lån ble gitt ut til Irland den 25. januar dette året. Det var et lån på 5 milliarder euro med løpetid i 5 år. I diskusjonen som nå foregår knyttet til Hellas er det altså viktig å ha med seg at det faktisk er andre land som garanterer for lånet. Altså hvis Hellas ikke klarer å møte sine forpliktelser, vil dette påvirke de andre medlemslandene som har garantert for dette. Ikke rart at Slovakia var vanskelige å overtale når “alle” vet at Hellas går på trynet… Spørsmål?

This entry was posted in Hva og hvorfor? and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to EFSF – hva og hvorfor?

  1. Pingback: | Aksjehandleren

  2. Pingback: Ikke enighet enda, men kjøper dippen | Aksjehandleren

  3. Pingback: EU, Statoil og Norsk Hydro | Aksjehandleren

  4. Pingback: Surt og surere? | Aksjehandleren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>