Deutchland, Deutchland über alles…

 Deutchland, Deutchland über alles...Det er gjennomført betydelig møtevirksomhet på toppnivå i EU. Det er også mye kaffe og wienerbrød framover for EU-lederne. Kort oppsummert har presset fra Spania, og Italia vesentlig tyngre enn bare fra Hellas. Frankrikes regimeskifte stiller seg også på siden som argumenterer for investeinger for vekst og ikke bare innstramminger. Presset har ført til at Merkel er på glid. I går ble det klart at finansinstitusjoner kan låne direkte fra EUs krisefond uten at det må gå via statens gjeldsbelastning. Dette er veldig positivt fordi bankene nå i større grad står på egne bein både for muligheter og ansvar. Dette er første steg på vei mot en europeisk bankunion. Derfor kommer børsen til å gå opp og statsrentene for spesielt Italia og Spania gå ned.

Jeg benyttet muligheten i går på å snitte ned i EMGS fordi jeg mener fortsatt det er betydelig oppside og gode triggere utover høsten. Det vil bli gjennomført nye runder utover høsten for leverandører av leteteknologi. I tillegg repeterer jeg at EMGS-sjefen signaliserer at de lanserer ny teknologi som vil endre markedssituasjonen betydelig. Jeg har også vært åpen på at man må tåle svingninger i aksjen for å kunne sitte der. Da får man heller bruke nedgangen på å snitte ned. Mitt nye snitt er 14,20 og er ikke veldig bekymret for kursutviklingen.

Oljeprisen har gjort en dipp og oljeservice er dratt med ned. Jeg ser også at store aktører posisjonerer seg for ytterliggere prisfall, likevel priser markedet inn framtiden og jeg mener det kan argumenteres for at noe ytterliggere nedgang er priset inn. Derfor synes jeg at en eventuell nedgang på børsen kan brukes til å kjøpe aksjer i oljeservice. Jeg var kanskje litt tidlig ute, men jeg kjøpte Subsea i går til snitt 111,00. Ordrereserven i selskapet er stor og ikke minst ligger det til rette for at selskapet også øker sitt utbytte framover. Begge investeringene er langsiktige.

Oslo Børs er i skrivende stund kommet over 400. Altså er ikke dette nivået like vanskelig å komme gjennom som sist, da vi vel brukte fem forsøk for å bryte motstanden.

This entry was posted in Aksjehandler and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>