Bruker oppgangen til å selge av.

 Bruker oppgangen til å selge av.Vi nærmer oss 400 på Oslo Børs og det kan godt hende at vi beveger oss over dette nivået, men jeg bruker anledningen til å selge av noe på grunn av usikkerhet framover. EUs finansminstere retter fokus mot Italia og med god grunn. Berlusconi er i fornektelsesfasen virker det som og kommer stadig med lovnader om å kutte kostnader uten at det skjer veldig mye. Finansminsterene har sendt sine observatører til Italia nå for å få et bilde av situasjonen. Jeg vet ikke hva de kommer til å finne, men jeg tror at markedene ikke kommer til å like det de får av informasjon. Jeg kom over en artikkel på CNBC.com som hadde tittelen: Italy: Too Big to Fail, Too Big to Save? som diskuterer situasjonen i Italia godt. Tittelen er meget treffende for det jeg frykter kan bli fokuset framover. Dette er eurosonens tredje største økonomi. Samtidig rasles det med sablene i forhold til Berlusconis framtid som statsminister. I utgangspunktet burde Berlusconi være kastet for lenge siden og av helt andre årsaker enn statlig økonomi, men det er ikke sikkert at dette vil utelukkende være positivt for markedene. Berlusconi blir omtalt som en mann med ni ganger ni liv…

Jeg selger DnB NOR på 66,20 med gevinst på ca 10 % og Archer på 22,80 med ca 15% tap. Dette for å vekte meg noe ned framfor fokuset blir større på Italia. Jeg sitter nå ca 70% eksponert i aksjemarkedet i fire selskaper som jeg har tro på i et langsiktig perspektiv: Subsea, Yara, EMGS og RCL

This entry was posted in Aksjehandler and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Bruker oppgangen til å selge av.

  1. Pingback: Bye bye Berlusconi, men er det nok? | Aksjehandleren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>