Eurolandenes samtaler i helga…

 

greece debt crisis Eurolandenes samtaler i helga...Da er praten i gang mellom EUs ledere. I denne sammenhengen diskuteres banksektorens  kapital, ESFS og situasjonen knyttet til Hellas. Det meste står på Frankrike og Tyskland som har hatt noe uenighet knyttet til situasjonen den siste uka. Sarkozy uttaler at de har kommet langt i å diskutere banekene, en større enighet er i ferd med å komme opp knyttet til ESFS. I spørsmålet knyttet til Hellas er det framgang, men er ikke ferdig diskutert.

Uansett har de fram til onsdag før de kommer med de endelige diskusjonene. Det vil si at vi ikke får en avklaring og endelig uttalelse før den tredje handledagen i neste uke handles mot slutten. Situasjonen knyttet til Hellas er nok det mest kritiske. I dette ligger hvor store tap private aktører skal ta og ikke om. Undersøkelser viser at disse tapene bør være på 50-60% av kapitalen for at den greske økonomien skal være bærekraftig. Dette er jo mye mer enn 21% som allerede er priset inn. Vi får se hvordan de politiske ledere kommer ut av dette. Det kan trigge et ikke ubetydelig videre rally, men kan selvfølgelig også bremse oppgangen vi har og det kan bli tungt for finansielle selskaper som er involvert i gresk gjeld.

I tillegg er jo spørsmålet om hva som også må til fra eurolandene for å redde Spania og Italia hvis det blir aktuelt i nærmeste framtid.

This entry was posted in Aksjenyheter and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>